UW-Team UW-Team
UW-Team UW-Team UW-Team UW-Team
UW-Team UW-Team UW-Team UW-Team UW-Team UW-Team
 
     
 

Vagyonvédelmi elemzések, vizsgálatok célja

 
 


 
 

A létesítmények különböző, emberek által végzett tevékenységek a vagyonvédelemnek és biztonságnak megfelelő aktuális helyzetek több dolog által determinináltak és befolyásoltak. A vizsgálatok célja annak megállapítása, hogy az élet- és vagyonvédelem megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a tulajdonosi elvárásoknak és megfelelően szolgálja a biztonságot. Az elemzések és vizsgálatok mutatják meg mennyiben szükséges a változtatás (vagy új rendszerek kialakítása) a meglévő rendszereken, milyenek legyenek a fejlesztések stratégai és taktikai irányai, milyen nagyságúak legyenek a ráfordítások. Mindezek csak tervszerű, jól szervezett elemzések és vizsgálatok eredményeként állapíthatók és jelölhetők meg, melyeket felkészült, hozzáértő szakemberek végeznek.

Részei:

Veszély és kockázatelemzés

A veszély- és kockázatelemzés az adott területen (viszonylatban) aktuálisan meglévő, funkcionáló, a védelmi rendszereket alkotó védelmi ágazatok(tűz-, munka-, környezete, katasztrófa-, vagyonvédelem, közveszéllyel való fenyegetés) helyzetét, működését, szabályozottságát elemzi ágazatonként vertikálisan.Az elemző tevékenységet végzők feltárják a veszélyforrásokat, a hozzájuk tartozó kockázatokat, kockázatelemzést végeznek, következtetésként megállapítják a biztonsági szinteket (meglévő) és javaslatokat tesznek a veszélyforrások megszüntetésére, rizikófaktorok csökkentésére (megszüntetésére).A veszély- és kockázatelemzés tapasztalatairól írásos összefoglaló elemzés készül a megrendelő részére, a védelmi ágazatok helyzetéről, a biztonsági szintek fejlesztésének lehetőségeiről.

A veszély- és kockázatelemzés végrehajtásához részletes terv készül, amely tartalmazza:

  • Szervezési feladatokat (létszám, időpontok, feladatok)
  • Az előkészítés, végrehajtás ütemezését (szerződés kötés)
  • Eszközszükségletet
  • Együttműködési elgondolást
  • Titoktartási kötelezettségeket
  • Nyitó és záró értekezletek, napi egyeztetések időpontját

A veszély és- kockázatelemzés költsége és időtartama a megrendelő által meghatározott feladatok függvénye.

Vagyonvédelmi auditálás
(biztonsági átvilágítás)

A vagyonvédelmi auditálás rendszerszemléletű vizsgálati módszer, mely a védelmi rendszereket, védelmi ágazatokat egyenként, kompatibilitásukban (horizontálisan és vertikálisan) elemzi, értékeli, minősíti a megállapított eltérések megszüntetésére a biztonsági szintekre és fejlesztésükre javaslatokat, terveket (Védelmi koncepciót készít).Az auditorok feladata a jogszabályoktól, a belső szabályoktól eltérő működési rendellenességek, veszélyforrások feltárása, megszüntetésükre a szabályozott rend kialakítására vagy visszaállítására, megoldási változatok, javaslatok tétele.A következtetések, javaslatok akció- feladat és intézkedési tervek formájában kerülnek a megrendelőnek átadásra.Az auditáláshoz részletes terv készül a szerződéskötést követően, melyet a megrendelő hagy jóvá.A terv része az auditálás részletes költségvetése.Az auditálások időtartama és létszámszükséglete az eddigi tapasztalatok alapján 3- 10 napig terjedt, létszámszükséglete 3 – 8 fő között változott.